Izviđački kamp Stari Grad Mostar

Kamp Odreda izviđača „Stari Grad“ na Boračkom jezeru raspolaže sa smještajnim kapacitetom od 60 kreveta u čvrstim objektima. Raspolažemo sa dvokrevetnim i višekrevetnim kolibama. U okviru kampa se nalazi i kuhinja, koja može primiti 80-100 korisnika u toku jednog obroka. U sklopu kuhinje je i velika natkrivena trpezarija. Kamp raspolaže i sa 3 kabine za mokri čvor. Cijena noćenja sa ili bez ishrane ovisi o broju učesnika na kampu. Naš kamp raspolaže i sa kolibom koja je namijenjena za sastanke štaba i predavanja u slučaju potrebe za istim. U to su uključeni računar, štampač, tabla.