Članovi predsjedništva SIFBIH-a:

Predsjednik SIFBIH-a
Mujo Pobrić

Potpredsjednik SIFBIH-a
Muris Parić

Načelnik SIFBIH-a
Muhamed Šehić

Ehlimana Pobrić

Maja Miketin Berberović

Dženis Skopljak

Nino Husejnović

Selma Hadžihusejnović

Ivica Šaravanja

Mirsad Hindić

Muharem Čamdžić

Ejub Fočo

Jusuf Mulaosmanović

Edin Čebirić

Safet Mujkić