Savez izviđača Federacije Bosne i Hercegovine je dobrovoljna, nepolitička, obrazovna i vaspitna organizacija za mlade, otvorena za sve bez obzira na nacionalno porijeklo, rasu ili vjeru, u saglasnosti sa ciljem, principima i metodom Svjetske skautske organizacije.

SIFBiH djeluje na području Federacije Bosne i Hercegovine i šire, u skladu sa zakonom.

 

CILJEVI I DJELATNOST

Cilj Saveza je okupljanje i pomaganje aktivnosti organizacionih jedinica, radi razvoja punih fizičkih, umnih, društvenih i duhovnih potencijala mladih ljudi, članova tih organizacionih jedinica, kao pojedinaca, odgovornih građana i članova lokalnih, nacionalnih i međunarodnih zajednica.

Ovo se postiže kroz:

 • uključivanje mladih, u godinama formiranja, u proces neformalnog obrazovanja;
 • izviđački metod postepenog samoobrazovanja radom u malim grupama, uz podršku odraslih koji su spremni i sposobni da iznesu svoju obrazovnu ulogu;
 • progresivne i stimulativne programe raznih aktivnosti, zasnovane na potrebama djece i mladih, uključujući igre, korisne vještine i služenje društvu, koji se uglavnom odigravaju na otvorenom prostoru u dodiru sa prirodom.
 •  korištenje specifičnih metoda koje svakog pojedinca čine glavnim činiocem svog razvoja, kao osobe koja se oslanja na sebe, koja je spremna da pruži podršku, koja je odgovorna i posvećena provođenju Misije Svjetske skautske organizacije;
 • pružanje pomoći na uspostavljanju sistema vrijednosti zasnovanog na duhovnim, socijalnim i ličnim principima, kako je to iskazano u izviđačkom Zavjetu i Zakonu;

PROGRAMSKE OSNOVE

Izviđaštvo je zasnovano na sljedećim principima:

 • Obaveza prema duhovnom traganju – odanostduhovnimnačelima koja obuhvataju pronalaženje vlastitog puta za upoznavanje sebe i svijeta oko sebe.
 • Obaveza prema drugima – odanost svojoj zemlji sa zalaganjem za unapređenje lokalnog, nacionalnog i međunarodnog mira, razumjevanja i saradnje.
 • Učestvovanje u razvoju društva, sa priznavanjem i poštovanjem dostojanstva drugog čovjeka i cjelovitosti svijeta prirode.
 • Obaveza prema sebi – odgovornost za razvoj sopstvene ličnosti.

Članovi izviđačke organizacije se dijele na sljedeće kategorije članstva:

 • cicibani uzrast do 7 godina;
 • Poletarci i pčelice, uzrast 7 do 11 godina
 • Mlađi izviđači i planinke, uzrast 11 do 15 godina,
 • Izviđači i planinke, uzrast 15 do 18 godina.
 • Stariji izviđači – brđani seniori, 18 do 30 godina,
 • Stariji izviđači – brđani veterani starost preko 30 godina

 

MEĐUNARODNA SURADNJA

Savez izviđača Federacije Bosne i Hercegovine kroz krovnu organizaciju Saveza izviđača u Bosni i Hercegovini član je Svjetske organizacije skautskog pokreta (World Organization of Scout Movement), jedna od najpoznatijih i najbrojnijih međunarodnih organizacija, s konzultativnim statusom u Ekonomsko-socijalnom vijeću Ujedinjenih naroda te u partnerstvu s mnogim agencijama (UNICEF, UNESCO, UNDP…). Unutar Europske regije Svjetske organizacije skautskog pokreta razvijeni su kontakti s Europskom komisijom, Europskim parlamentom i Vijećem Europe, ali i mnogim međunarodnim udrugama, kao što je Europski forum mladih.