Nadzorni odbor ima tri člana te iz svojih redova bira predsjednika i njegovog zamjenika. Nadzorni odbor kontroliše materijalno – finansijska poslovanja Saveza, pravilnost u radu i poštovanju Statuta, valjanost donošenik odluka i o tome izvještava Skupštinu.

Članovi nadzornog odbora SIFBIH-a:

Ramiz Mujkanović

Mirza Jarić

Željko Petković