DOBITNICI ZVANJA “IZVIĐAČKI INSTRUKTOR” U 2017 GODINI

Izviđački instruktor I stepena

 • GORDAN GVOZDIĆ – OI „IGMAN 92“
 • IVANA MIHAJLOVIĆ – OI „IGMAN 92“
 • TANJA VEISPAHIĆ – OI „IGMAN 92“
 • JUSUF MULAOSMANOVIĆ – OI „IGMAN 92“
 • SEAD PIJADŽER – OI „ZVIJEZDA“
 • NIHAD PINJO – OI „VISOKO“
 • MUHAMED TELALAGIĆ – OI „VISOKO“
 • MUSTAFA DURAKOVIĆ – OI „VISOKO“

Izviđački instruktor II stepena

 • AMIR IBRAHIMAGIĆ – OI „LISAC“
 • ZLATKO KATICA – OI „STARI GRAD“
 • LANA HUSAGIĆ – OI „ZMAJEVAC“
 • LEJLA MEHICA – OI „ZMAJEVAC“
 • SELMA HADŽIHUSEJNOVIĆ – OI „NERETVA“
 • EHLIMANA POBRIĆ – OI „CRNI VRH“
 • IRFAN KATICA – OI „STARI GRAD”
 • HARIS KONJIČANIN – OI „VISOKO“
 • IRFAN MUJKIĆ – OI „VRBA“

Izviđački instruktor III stepena

 • ZEKERIJAH AVDIĆ – OI „SMET“
 • MUJO POBRIĆ – OI „CRNI VRH“
 • EDIN ŠARIĆ – OI „LISAC“
 • BOŽIDARKA DODIK – OI „ZVIJEZDA“
 • DENIS SAMARDŽIĆ BIMBO – OI „SMET“
 • MUHAMED ŠEHIĆ – OI „VISOKO“
 • BEDRO MUJIĆ – OI „ VRELO BOSNE“
 • AZIZ JAŠAR – OI „IGMAN 92“
 • LEJLA SARAJLIĆ FEJZIĆ – OI „LISAC“
 • SENKA ČIMPO – OI „IGMAN 92“
 • EMIRA KRŠLAK – OI „PRVI DOBRINJSKI“
 • NERMIN ZAGORČIĆ – OI „STARI GRAD“
 • ŽELJKO PETKOVIĆ – OI „ZVIJEZDA“
 • MAJA BERBEROVIĆ – OI „ZVIJEZDA“
 • ŽELJKO VOJČIĆ – OI „STARI GRAD“
 • MUHAREM ČAMDŽIĆ – OI“LUKAVICA“