DOBITNICI PRIZNANJA U 2017 GODINI

Zvanje “Izviđač Vitez”

 • Gregor Dodik
 • Amar Hrvat
 • Alma Pobrić
 • Maida Čizmić
 • Adin Provalić
 • Džanin Jamaković
 • Hamza Jašarević
 • Amila Husić
 • Edin Čebirić
 • Minel Sinanović
 • Maida Kratović
 • Aldin Atović
 • Almina Ferizović
 • Merima Mustafić
 • Azra Mustafić
 • Irvana Hrustić
 • Erdin Dedić – posthumno

Zvanje “Viteški odred”

 • OI “Neretva” Konjic
 • OI “Crni Vrh” Tešanj
 • OI “Zvijezda” Vareš
 • OI “Stari Grad” Mostar
 • OI “Lisac” Zenica
 • OI “Visoko” Visoko
 • OI “Zmajevac” Zenica
 • OI “Igman 92” Ilidža
 • OI “Smet” Zenica

Priznanje “Zahvalnica”

 • Madi doo Tešanj
 • AS doo Tešanj
 • Piro promet doo Tešanj
 • Subašić doo Jelah
 • Euro oniks doo Tešanj
 • Hifa doo Tešanj
 • Stolarija Kant Tešanj
 • Zdravko Marošević
 • Zdravko Barkić
 • Crveni krst Mostar
 • PBP doo Konjic
 • HP Investing doo Mostar
 • Humanitarna udruga “Misija bez granica” Mostar
 • Omer Habibović
 • Karić Alen

Priznanje “Zaslužnji član”

 • Mujo Pobrić
 • Mirsad Husaković

Priznanje “Jubilarni izviđački znak sa vijencem”

 • Irfan Katica – 20 godina
 • Nusret Pehilj – 20 godina
 • Nermin Zagorčić – 40 godina
 • Željko Vojčić – 40 godina
 • Zlatko Zagorčić – 50 godina
 • Ivica Šaravanja – 40 godina
 • Muharem Čamdžić – 40 godina
 • Adnan Hodžić – 40 godina

Priznanje “Plaketa SIFBiH”

 • Suad Huskič
 • Samir Šarić – posthumno
 • Senad Mimić – posthumno
 • Teufik Šišić
 • OŠ “Lukavica” Lukavica

Odlikovanje “Srebreni javorov list sa zracima”

 • Selma Hadžihusejnović
 • Ibrahim Dubošlić
 • Mirsad Hatibović
 • Senada Parić
 • Sead Pijadžer
 • Amila Masleša
 • Tea Peco
 • Anel Dedović
 • Edin Husić
 • Nerdžis Čaplja
 • Emir Serdarević

Odlikovanje “Zlatni javorov list”

 • Božidarka Dodik
 • Sead Mustafić